10.12.2010

The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still, they come...

  • The War of the Worlds av H. G. Wells

”No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligence greater than man’s and yet as mortal as his own (…)Yet across the gulf of space, minds that are to our minds as ours are to those of the beasts that perish, intellects vast and cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us”For å komme i skikkelig stemning til lesestunden...

En meteor faller ned nær Woking, Surrey, sørvest for London. Lokale entusiaster og vitenskapsmenn nærmer seg, og finner ut at det ikke er en meteor, men en slags metallsylinder. Den anslås å ha sammenheng med flere eksplosjoner observert på Mars kvelden før.

”He was full of speculation that night about the condition of Mars, and scoffed at the vulgar idea of its having inhabitants who were signaling us. (…) He pointed out to me how unlikely it was that organic evolution had taken the same direction in the adjacent planets. ‘The chances against anything manlike on Mars are a million to one,’ he said.”

Men hvor små sjansene enn syntes å være, så er det faktisk en Marsboer i sylinderen. (Det var omtrent her jeg ventet på at Torchwood skulle komme løpende). Det er snart klart at jorda og hele menneskeheten er under angrep. Og for en liten stund er ikke lenger menneskene herrer over jorda, men kun som små maur å regne. Det blir en kamp for "survival of the fittest”.

The War of the Worlds ble skrevet av Wells i 1897, mindre enn 50 år etter at Darwin publiserte Om artenes opprinnelse og lanserte evolusjonsteorien sin. Wells var dessuten en av Huxleys (også kjent som Darwins bulldog) studenter, og er tydelig influert av dette.

PS: Da en adapsjon av War of the Worlds ble sendt på en Amerikansk radiostasjon i 1938 var innspillingen så realistisk at mange lyttere faktisk trodde at jorden ble invadert av marsboere. Les mer om det på Wikipedia.

Ingen kommentarer: